گلبول ,پلاکت ,شمارش ,شمارش گلبول ,اختصارات برگه


اختصارات برگه های آزمایش
___________________

⭕️FBS     قند خون ناشتا
⭕️MCHC غلظت متوسط همو گلوبین
⭕️WBC    شمارش گلبول های سفید
⭕️RBC     شمارش گلبول های قرمز
⭕️HB       همو گلوبین
⭕️HC       درصد گلبول های قرمز خون
⭕️HCV حجم متوسط گلبول های قرمز
⭕️HCH    مقدار متوسط همو گلوبین
⭕️PLT     شمارش پلاکت ها
⭕️PTE    در صد پلاکت ها
⭕️MPV   حجم متوسط پلاکت ها
⭕️MCH   وزن متوسط هموگلوبین
⭕️MCV   حجم متوسط هموگلوبین
⭕️RDW   پهنای گلبول قرمز در منحنی
⭕️UA      تجزیه کامل ادرار
⭕️TGs    تری گلیسرید


منبع اصلی مطلب : #آموزش_مطالب_زناشویی#سیاست_ها#نکات_خانه_داری و ...
برچسب ها : گلبول ,پلاکت ,شمارش ,شمارش گلبول ,اختصارات برگه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : اختصارات برگه های آزمایش